top of page

Protocol d’Infància

Protocol Intern de Protecció i Prevenció d’Abusos Sexuals Infantils i Altres formes de violència sexual per a infants i adolescents

Aquest Protocol s’ha escrit per la necessitat de tenir mecanismes que garanteixin la protecció als infants i adolescents participants en totes les activitats que s’ofereixen a Lluïsos de Gràcia, davant de situacions de maltractaments i/o abús sexual i altres violències que poden afectar-los. Detectar les possibles situacions de risc així com conèixer les vies de comunicació i actuació, permet protegir tothom front a possibles situacions abusives.

Els objectius que es pretenen aconseguir amb aquest Protocol són:

1

Prevenir i detectar les situacions d’abusos sexuals infantils i altres violències

2

Protegir a l’equip professional, contractat o voluntari, que treballa amb infants

3

Facilitar el procediment per comunicar i notificar els supòsits d’indicis de situacions

4

Incorporar la mirada de la perspectiva de gènere en situacions de violència envers infants i adolescents o joves.
Davant la revelació o detecció d’un possible cas d’abús sexual s’ha d’actuar tenint en compte:

_el principi de mínima intervenció necessària

_la discreció i confidencialitat

_eines per dur a terme les accions

Consulta el Protocol de Prevenció d'Abús Sexual Infantil dels Lluïsos de Gràcia

El Protocol recull els circuits d’intervenció en funció de la situació de la persona que ha patit l’abús, la responsabilitat o càrrec de la persona abusadora, l’espai on s’ha dut a terme i les circumstancies. Cal consultar-lo en tots els casos per determinar quins són els passos a seguir.

Per qualsevol dubte o consulta podeu enviar un correu
basquet@lluisosdegracia.cat o info@lluisosdegracia.cat

bottom of page