top of page

Procés de renovació de la Junta Directiva

Eleccions 2022

El passat 18 de març de 2022 es va fer efectiva la dimissió i dissolució de la Junta Directiva de la Secció de Bàsquet dels Lluïsos de Gràcia. Així ho anunciava el ja Expresident Rafa Nache per mitjà d'una carta oberta el passat 18 de febrer. Per aquest motiu, s'inicia el procés electoral per escollir una nova Junta.

Seguint el Reglament de Règim Intern del club, és necessari crear la Comissió Gestora que serà l'encarregada de nomenar la Junta Electoral.

Vols presentar la teva candidatura a les eleccions de la secció de Bàsquet?

Comissió Gestora

La Comissió Gestora, formada per un mínim de 3 persones, és l’òrgan de Govern del Bàsquet Lluïsos de Gràcia a qui correspondrà atendre i vetllar per l’administració, el normal desenvolupament de l’activitat i la protecció dels interessos de la secció durant el període transitori que s’estableix entre el moment de la dimissió de la Junta Directiva sortint i fins a la constitució de la nova Junta Directiva. La Comissió Gestora exercirà les seves funcions fins al dia de la proclamació de la candidatura guanyadora de les eleccions.

Els membres que en formaran part son:

– Rafa Nache

– Dani Jou

– Berta Villaró

Junta Electoral

La Junta Electoral estarà constituïda per tres persones sòcies del Bàsquet Lluïsos de Gràcia i seran escollides per la Comissió Gestora, immediatament que aquesta s’hagi constituït. Les persones sòcies a escollir seran membres de reconeguda trajectòria dins de la secció de Bàsquet i no podran formar part de cap candidatura, ni de la Comissió Gestora, ni de la Junta Directiva de l’entitat.

El/La President/a de la Comissió Gestora comunicarà d’immediat al/a la President/a de l’entitat la constitució de la Junta Electoral.

Els membres escollits son:

– Carles Puig

– Albert Roman

– Laura Alonso

El calendari electoral és el següent:

eleccions-junta-candidatures5.jpg
Ancla 1

Candidatures

Els requisits per presentar la teva candidatura a les eleccions de la secció de Bàsquet són els següents:

Qui s'hi pot presentar?

 icon-check-S-white.png

S’ha de ser major d’edat

 icon-check-S-white.png

Ser soci/a de l’entitat Lluïsos de Gràcia i de la secció de Bàsquet (o representant legal d’un soci/a actiu/va) amb un mínim d’un any d’antiguitat

 icon-check-S-white.png

S’ha d’haver mantingut una relació amb la secció de Bàsquet (oficial o no) d’un mínim de 5 anys anteriors a la data de les eleccions

Què cal incloure en la candidatura?

1

Breu introducció dels motius per voler formar una junta

2

Qui som i quines tasques farem els membres de la mateixa

3

Què volem que sigui la secció de bàsquet? On incidirem?

4

Proposta esportiva

5

Valors, quins i com els visualitzarem

6

Eines per dur a terme les accions

Com s’ha de presentar?

 icon-check-S-white.png

Podeu presentar les vostres candidatures fins el 14 d’abril

 icon-check-S-white.png

Envieu un document ppt. enviant un mail a juntaelectoralbasquet@lluisosdegracia.cat

Per qualsevol dubte o consulta podeu enviar un correu a juntaelectoralbasquet@lluisosdegracia.cat

bottom of page